Főoldal | Pályaművek | Pályázati kiírás | Szavazási szabályzat | Kapcsolat | Andrássy Dental
Fogmanó Díj 2019 – Szavazási szabályzat

1. A Fogmanó Díj 2019 – avagy mit jelent neked az egészséges mosoly rajpályázat (továbbiakban Fogmanó Díj 2019 rajzpályázat) szervezője a Saint Dent Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 46. 1/9A, Cg.: 01-09-997705) (továbbiakban Szervező)

2. A jelen dokumentum a Fogmanó Díj 2019 rajzpályázat közönségszavazási feltételeit tartalmazza.

3. A Játékban részt vehet minden magyarországi 18. életévét betöltött, magyarországi IP címmel rendelkező természetes személy, aki rendelkezik Facebook account-tal. (továbbiakban Szavazó)
A szavazásból ki vannak zárva:
a, A Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. Ptk. 8:1. §-ában meghatározott hozzátartozói;
b, A szavazás lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. §-ában meghatározott hozzátartozói;
c, Azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a rajzpályázatban részt vesznek, illetve a felsorolt személyek Ptk. Ptk. 8:1. §-ában meghatározott hozzátartozói.

4. A szavazás időtartama:
A közönség a pályaművekre 2019.04.04. 00:00-tól 2019.04.17. 23:59-ig online szavazhat a www.andrassydental.hu/fogmanodij2019 internetes oldalon social login, azaz Facebook azonosítást követően. A belépésnél a Szervező csak az alap adatokat kéri el és rögzíti (Facebook account azonosító, IP cím)

5. Szavazás menete:
Szavazni csak Facebook azonosítás és IP cím ellenőrzés után lehet. Minden magyarországi természetes személy csak egyszer szavazhat a neki legszimpatikusabb pályaműre.  Szavazni a szívecske formára kattintással lehet. A pályaművek megoszthatóak, a szavazási rendszer automatikusan felajánlja a pályaművek közösségi oldalon való megosztását.

6. Szavazás értékelése:
A szavazási idő lejárta után a Szervező a három legtöbb szavazatott kapott pályaművet eljuttatja a szakmai zsűri számára. A Zsűri tagjai a pályázat feltételei és célját figyelembe véve rangsorolja azokat.

A zsűri tagjai:
Markgruber-Bánkuti Anikó, Ügyvezető
Dr. Botos Dániel, Esztétikai fogorvos, fogszabályozó szakorvos
Bámli Zoltán, Irodavezető
Németh-Kiss Diána, PR vezető

A zsűri döntése végleges, utólagos jogorvoslatnak nincs helye.

7. Érvénytelen szavazat
A szervező fenntartja magának a jogot, hogy visszaélés esetén szavazatokat érvénytelenítsen, az érvénytelenítés ellen a pályázók nem lebbezhetnek fel, utólagos jogorvoslatnak helye nincs. Érvénytelenítés oka lehet például: szavazat manipulálás/automatizálás. A szervező minden szavazatot ellenőriz, az érvénytelenített szavazatok számát, az érvénytelenítés indokát a pályamű tulajdonosának megküldi. A Fogmanó Díj 2019 rajzpályázaton pályázni csak ennek tudomásulvétele esetén lehet.

8. Adatkezelés
A Szervező a szavazás során rögzíti a Szavazó Facebook account-ját, IP címét. A Szavazó a belépéssel, a szavazással az adatkezeléshez, az adatok tárolásához és továbbításához történő hozzájárul. A szervező minden személyes adatot, amelyhez a regisztráció során jut hozzá, a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően bizalmasan kezel.

A Szavazó kijelenti, hogy a szavazás feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a szavazáshoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a regisztrációkor megadott személyes adatokat a Szervező a szavazás érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza.

A Szavazó minden további feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a regisztráció során megadott adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek. A Szervező ezen adatokat a pályázat lezárulása után 1 évig őrzi meg.

A Szavazó a Szervezőtől bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését és törlését postai úton, igazoltan feladott levélben (levelezési cím: 1061 Budapest, Andrássy út 46. 1/9A

Az adatkezelés jogalapja a Szavazó engedélye. A Szavazó az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint illetik meg.

9. Vegyes rendelkezések
A Szervező kizárja a felelősségét minden a honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a honlapot, illetve szervert ért támadás folytán a Szavazó téves rendszerüzenetet kap, az oldal meghibásodik, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A szavazás feltételeinek elfogadásával a Szavazó tudomásul veszi, hogy a szavazás tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Szavazó által igénybe vett internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a szavazat, illetve a feleken kívül álló okból az internetszolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt vagy a szavazást nem lehet végrehajtani.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Szabályzat módosításait, illetve esetleges megszüntetését megelőzően a Szervező közzéteszi weboldalán. 
 
Budapest, 2019.03.01.

Andrássy Dental Fogászati és Szájsebészeti Központ

1061 Budapest, Andrássy út 46.

+36 70 261 7447

href="mailto:uh!pont!latnedyssardna!kukac!ofni">uh!pont!latnedyssardna!kukac!ofni